Ispis

Ravnateljica

Ravnateljica: Sanja Jakopović, dipl.soc.radnica

Poštovani,

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnik prava u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi.

Ravnatelj i druge odgovorne osobe postupiti će po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o poduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe.

Možete se obratiti za razgovor ravnatelju utorkom 10-12 sati ili se obratiti pisanim putem na adresu:

Centar za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, Križevci.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili