• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Petak, 09 Travanj 2021 16:14

Poziv za V. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

             KRIŽEVCI

 

 U P R A V N O  V I J E Ć E

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ: 2137-92-04/03-21-1

Križevci, 07. 04. 2021.

                 Na temelju članka 30. stavka 1.  Statuta  Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od dana 13. siječnja 2015. godine  s a z i v a m

 

                    V sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci

Sjednica će se održati 09. 04.  2021. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Križevci u sali za sastanke.

Za sjednicu utvrđuje se:

D N E V N I  R E D:

 

 • Usvajanje zapisnika sa IV sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Imenovanje ravnateljice Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Križevci,
 • -

         Molimo pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon broj 270-231 ili 682-944.

         S poštovanjem,

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA :

                                                                                                  Mira Harča v.r.

Dostaviti:                                                               

 1. Mira Harča, Stjepana Radića 7, Križevci
 2.  Petar Milas, Frana Supila 3, Križevci
 3. Mihaela Brkić, Frana Galovića 33, Križevci
 4. Kata Stojanovska,Križevci,Paška ulica 8
 5. Vedrana Šoštarić,ovdje
 6. Sanja Jakopović, ravnateljica centra,ovdje
 7. Snježana Kovačević,ovdje
Pročitano 0 puta
Objavljeno u Sjednice

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.