• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

imagesO01BCRGK

 

Javna tribina održati će se u četvrtak 28.4.2016., u Domu hrvatskih branitelja, Kalnik s početkom u 11 sati, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

Javna tribina namijenjena je svim građanima i građankama, roditeljima, udomiteljima, potencijalnim udomiteljima, stručnjacima, svima koji rade s djecom i mladima, udrugama te drugim dionicima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kroz raspravu i aktivan angažman svih sudionika kroz ovu tribinu želimo:

>Istaknuti važnost potreba i prava djece na život bez nasilja

>Naglasiti važnost prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

>Promovirati udomiteljstvo kao dobru alternativu skrbi u primarnoj obitelji i sugurno okruženje za rast i razvoj djece i mladih

P R O G R A M

Pozdravni govor 11:00-11:05 

- Mladen Kešer, načelnik Općina Kalnik

Predstavljanje projekta „Udomitelj=obitelj za nenasilje“ 11:05-11:10 

- Natalija Stanković, prof. psihologije, voditeljica projekta Udruženje „Djeca prva“, Zagreb

Udomiteljstvo na području Koprivničko-križevačke županije i području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci

11:10-11:20 mr.sc. Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica, ravnateljica Centar za socijalnu skrb Križevci

Odgoj za nenasilje 11:20-11:40 

- Irena Sovar, dipl. učiteljica Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica

Vještine nenasilnih metoda odgoja 11:40-12:00 

- Lidija Rezić, prof. psihologije Udruženje „Djeca prva“, Zagreb

Pitanja sudionika i rasprava 12:00-12:10 

- sudionici javne tribine

Zaključci 12:10-12:15 

- Natalija Stanković, prof. psihologije, voditeljica projekta Udruženje Djeca prva

Javna tribina Prevencija nasilja i važnost udomiteljstva održava se u sklopu projekta „Udomitelj=obitelj za nenasilje“ kojeg sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci.

                                    Veselimo se Vašem dolasku !

Natalija Stanković, voditeljica projekta, Udruženje "Djeca prva"

Kristina Frtalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci

U sklopu projekta "Udomitelj = obitelj za nenasilje" kojeg provodi Udruženje djeca prva iz Zagreba u Centru za socijalnu skrb Križevci provode se grupni rad s udomiteljima - radionice. 

Termini održavanja radionica s početkom u 10.00 sati

Prosinac 2015.godine            7.12.2015.

Siječanj 2016.godine            11.1.2016.

Veljača 2016.godine             1.2.2016., 15.2.2016., 29.2.2016.

Ožujak 2016.godine              21.3.2016.

Travanj 2016.godine             4.4.2016., 18.4.2016.

Svibanj 2016.godine             2.5.2016., 23.5.2016.

Lipanj 2016.godine               6.6.2016., 20.6.2016.

  

ZAŠTO UDOMITELJSTVO?

 

„Nema osobe koja nije pogodna za smještaj u drugu obitelj, ali može se dogoditi da nije moguće pronaći obitelj koja bi bila pogodna za neke osobe.“ Nency Hazel


Za djecu je najbolje da odrastaju u obiteljskom okruženju, a kada se takva skrb ne može osigurati u njihovoj primarnoj obitelji smještavaju se u udomiteljske obitelji. Djeca neodgovarajuće roditeljske skrbi, zanemarivana i zlostavljana djeca, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca roditelja ovisnika, žrtve obiteljskog nasilja, djeca roditelja počinitelja teških kaznenih djela, djeca oboljela od kroničnih bolesti i druge socijalno osjetljive skupine imaju pravo na pomoć, adekvatnu skrb u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Danas teži deinstitucionalizaciji odnosno smještavanju djece u obitelji umjesto u domove. Prednosti ovakvog smještaja su bolje zadovoljavanje potreba djece, ovaj način smještaja je prirodniji, u pozitivnom obiteljskom okruženju djeca dobivaju dovoljno ljubavi i topline a dijete ima dojam da nekamo pripada i osjeća se sigurno. Sve navedeno djetetu olakšava da odraste u samopouzdanu osobu s razvijenim socijalnim vještinama. Smještaj izvan vlastite obitelji za dijete znači udaljenost od obitelji i prijatelja, gubitak veza, javlja se osjećaj tuge, straha, hoće li ih udomitelji prihvatiti i hoće li mariti za njih, boje da će biti odbačena ili pak smatraju da moraju biti lojalni prema roditeljima. Iz tog je razloga bitno da udomitelji budu topli i puni razumijevanja, da članovi udomiteljske obitelji prihvate dijete, da mu budu podrška, da imaju pozitivna očekivanja od njega, da uvažavaju posebnosti svakoga.

 

Kao i djeca i odrasli trebaju ljubav, pažnju, toplinu i društvo drugih ljudi. Osim bolesti i/ili neimaštine, usamljenost je ono što najviše muči starije korisnike smještaja pa im tako podrška, razumijevanje, ohrabrenje kao i osmjeh i lijepa riječ udomitelja znači jako mnogo. Kvalitetno udomiteljstvo ne znači samo osiguravanje smještaja, pomaganje pri higijeni i osiguravanje obroka već uspješni udomitelji poštuju i prihvaćaju korisnika, otvoreni su za razgovor, iskreni, spremni slušati što korisnik priča, nastoje razumjeti njegove probleme i situaciju u kojoj se nalazi.

 

Udomiteljstvo na našem području ima bogatu tradiciju. Centar za socijalnu skrb Križevci nadležan je za područje grada Križevaca i općina Sv.Petra Orehovec, Kalnika, Gornje Rijeke i Sv.Ivana Žabno gdje je udomiteljstvo i najrazvijenije. Želja nam je da se udomiteljstvo i nadalje kvalitetno razvija, da pružamo stručnu podršku udomiteljima kroz edukacije. Kako bi osigurali potreban smještajni kapacitet i omogućili kvalitetan pristup osiguranju specifičnih potreba korisnika potrebno je konstantno raditi na kampanji za udomiteljstvo.

 

Općenito, udomiteljska obitelj treba imati moralne vrijednosti, psihofizičke sposobnosti (zdravlje), potrebna znanja, odgovarajući prostor te želju da svi ukućani zajedno brinu o udomljenoj osobi, a odnosi unutar obitelji moraju biti pozitivno razvijeni.

 

Smještaj ili boravak u udomiteljskoj obitelji ostvaruje se kao stalni smještaj (najčešće) dok postoje i mogućnost osiguranja tjednog, privremenog smještaja, cjelodnevnog, poludnevnog, povremenog boravka.

 

U sklopu stalnog smještaja osigurava se tijekom duljeg vremenskog razdoblja zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnog vremena.

 

Sve obitelji koje smatraju da imaju navedene kvalitete, koje svoje vrijeme žele posvetiti obogaćivanju života drugih ljudi, djece ili odraslih, mogu se javiti osobno ili telefonom u Centar za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5. gdje će dobiti sve potrebne informacije o uvjetima za bavljenje udomiteljstvom.

 

Kontakt osobe;

Kristina Trbuha, dipl.soc.rad. 048/682-946

Jelena Krmpotić, prof.psih.    048/682-945

Štefanija Sokač, soc.rad.       048/711-710

 

 

 

Sastanak sa udomiteljima za odrasle osobe

Pozivamo udomitelje za odrasle osobe s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci na sastanak koji će se održati dana 15.listopada 2015.godine s početkom u 12 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Križevci.
Predviđeno teme sastanka su predstavljanje projekta DEQUAL, upoznavanje udomitelja sa radom Kluba Maslačak, plan daljnjeg rada.
Radujemo se Vašem dolasku !

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.