• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Socijalna samoposluga "Sveti Marko Križevčanin" Križevci - izvješće 30.6.2016.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ                    

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI             

Ulica Franje Račkoga 22                                   

Križevci, 30.6.2016.                            

                                                                              

Socijalna samoposluga "Sveti Marko Križevčanin" Križevci – izvješće 30.6.2016.

 

Dana 31.3.2015. u prostorijama Grada Križevci sklopljen je Sporazum o suradnji na projektu Socijalna samoposluga "Sv. Marko Križevčanin" između Grada Križevaca, Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci, Glasa mladih Križevci-Volonterskog centra "Link" iz Križevaca, Caritasa križevačkih župa te gđe Nade Šegrt. Socijalne samoposluge otvorena je 13.5.2015. u Križevcima na Trgu sv. Florijana (prostor portirnice bivše vojarne).

Sporazumom je određena namjena socijalne samoposluge za korisnike zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Grada Križevaca, budući se populacija korisnika zajamčene minimalne naknade smatra jednom od ugroženijih skupina u društvu. Ministarstvo socijalne politike i mladih nam je na temelju procjene kvalitete projekata odabranih za dodjelu bespovratnih sredstava odobrilo iznos od 194.100,00 kuna za naš projekt socijalne samoposluge pod nazivom: Socijalna samoposluga "Sv. Marko Križevčanin" Križevci, tako da su uključeni i korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv.Ivan Žabno, Sv.Petar Orehovec.

Glavni organizator i nositelj projekta Socijalne samoposluge je Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Grad Križevci osigurao je prostor za potrebe rada socijalne samoposluge, Glas mladih Križevci - Volonterski centar "Link" zajedno sa GDCK-Križevci aktivno sudjeluje sa volonterima u aktivnostima prikupljanja namirnica, njihovog sortiranja i distribucije kao i informiranja građana o projektu. Aktivnosti volontera usmjerene su kako prikupljanju namirnica tako i razvoju volonterizma te su važan segment osiguranja održivosti socijalne samoposluge. Volonteri koje organizira Volonterski centar "Link" dvaput mjesečno (subotom) ispred trgovačkih centara na području Grada Križevaca, KTC i Konzum, prikupljaju donacije građana i građanki u naravi (osnovne trajne živežne namirnice, higijenske potrepštine) za potrebe socijalne samoposluge. Centar za socijalnu skrb dostavlja popise korisnika, a djelatnice centra i koordinatori društveno korisnog rada dolaze pomagati utorkom kod podjele, te informiraju građane o projektu, a gđa. Nada Šegrt volonterski obavlja usluge knjigovodstvenog servisa.

Osim organiziranog prikupljanja namirnica ispred trgovačkih centara, građani su i sami donosili namirnice u socijalnu samoposlugu, devet pravnih osoba (NT- Prom, Veterinarska stanica Križevci, HAK Križevci, Plastika Nova, Radnik Križevci, Komunalno poduzeće Križevci, L- Plast, Ljekarne Šamuga, Agro- Prom)  doniralo je financijska sredstva u visini 9.700,00 kuna za nabavu namirnica korisnicima socijalne samoposluge, a dvije pravne osobe (Dom za starije i nemoćne osobe dom sestre Jadranke i Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući "Iskra") osigurale su humanitarne pakete za 11 obitelji prigodom uskršnjih blagdana. Primili smo donacije sira od OPG-a Renate Bedoić iz Kalnika, namirnice i svježe krastavce od Caritasa križevačkih župa, 852 litre soka od KTC-a, 1440 paketa žitnih pahuljica od HCK-a, te donaciju hrane i higijene od DVD-a Trema Budilovo.

Do 30. lipnja 2016. za 317 korisnka (ukupno 502 člana) podijeljeno je 2.049 humanitarnih paketa (14.320,57 kg hrane i 2.989,16 kg higijene); od toga je bilo 1.269 paketa hrane i higijene, 259 paketa žitnih pahuljica, 137 paketa soka, 53 paketa sira, 16 paketa krastavaca, a 315 paketa bili su  dodatni paketi podijeljeni višečlanim obiteljima, a formirani od prikupljanih donacija (ne iz sredstava Ministarstva), te igračke. Od 1.269 paketa hrane i higijene korisnicima zajamčene minimalne naknade podijeljeno je 1.196 paketa dok su 73 interventna paketa podijeljena osobama i obiteljima koji su podnesli zahtjev zbog teške financijske situacije (interventne pakete odobrava povjerenstvo sastavljeno od predstavnika potpisnika Sporazuma). 

Paketi su formirani prema broju članova obitelji: za samca, za jednog člana, dva, tri, četiri člana obitelji i više.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.