• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Sudjelovanje korisnika usluge smještaja na prijevremenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  

            K R I Ž E V C I

Križevci, Bana Josipa Jelačića 5

KLASA: 550-01/16-01/102

URBROJ: 2137-92-01/01-16-2

Križevci, 09.kolovoza 2016.

KORISNICIMA

UDOMITELJIMA

SKRBNICIMA

 

PREDMET: Sudjelovanje korisnika usluge smještaja na prijevremenim izborima                     

                  za zastupnike u Hrvatski sabor

                 - upute o postupanju, dostavljaju se

 

 Poštovane/i,  

     Centar za socijalnu skrb zaprimio je uputu u postupanju od Ministarstva socijalne politike i mladih a vezano za pripremne radnje radi omogućavanja glasovanja na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor korisnicima usluge smještaja:  

     „Ministarstvo socijalne politike i mladih sastavilo je upute o postupanju domova socijalne skrbi i obiteljskih domova te drugih pružatelja usluga smještaja usmjerene osiguravanju biračkog prava korisnicima starijim od 18 godina. Međutim, s obzirom da velik broj korisnika ovu uslugu ostvaruje i u udomiteljskim obiteljima, potrebno je poduzeti niže opisane radnje kako bi i njima bilo omogućeno ostvarivanje prava na glasovanje na navedenim izborima.  

     Obavještavaju se sve udomiteljske obitelji koje skrbe o osobama starijim od 18 godina na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci o proceduri privremenog upisa u registar birača. Privremenim upisom omogućava se da osobe koje se na dan izbora za zastupnike u Hrvatski sabor zateknu izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište mogu na osobni zahtjev privremeno upisati na redovnom biračkom mjestu pod koje pripada ulica na kojoj je adresa udomiteljske obitelji u koju je smješten korisnik, samo ukoliko se adresa udomiteljske obitelji u koju je birač smješten nalazi izvan mjesta u kojem birač ima prebivalište, odnosno na području drugog naselja unutar istog grada ili općine u kojoj ima prebivalište i samo ako se radi o istoj izbornoj jedinici. Temeljem dostavljenih podataka će Uredi državne uprave za korisnike čije je prebivalište izvan mjesta/grada u kojem je adresa udomitelja, izvršiti privremeni upis u registar birača na redovnom biračkom mjestu  pod koje pripada i ulica na kojoj je adresa udomiteljske obitelji u koju je smješten korisnik, ali ponavljamo samo ukoliko adresa udomiteljske obitelji u koju je birač smješten nalazi izvan mjesta u kojem birač ima prebivalište, odnosno na području drugog naselja unutar istog grada ili općine u kojoj ima prebivalište i samo ako se radi o istoj izbornoj jedinici.  

     Ukoliko birač zatraži izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta na zahtjevu treba naznačiti mjesto boravka na dan izbora, a temeljem izdane potvrde moći se glasovati:

1. Unutar svoje izborne jedinice na biračkom mjestu kojem pripada mjesto i adresa privremenog boravka birača, kao i na bilo kojem redovitom biračkom mjestu unutar izborne jedinice (birači su dužni doći s potvrdom na biračko mjesto kojem pripada adresa udomiteljske obitelji ili na bilo koje redovito biračko mjesto unutar izborne jedinice);

2. Izvan svoje izborne jedinice samo na posebnom biračkom mjestu određenom za birače koji glasuju izvan svoje izborne jedinice, a koja će odrediti nadležna izborna povjerenstva najkasnije deset dana prije održavanja izbora.  

     No, ukoliko se korisnik izjasni da želi na dan izbora otići glasovati na biračko mjesto koje mu temeljem njegovog mjesta prebivališta i pripada, za njega je potrebno odrađivati proceduru prosljeđivanja podataka nadležnom Uredu državne uprave.

     Važno je napomenuti da se privremenim upisom ne mijenja podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja birača.  

     Sukladno čl.41.st.1.Zakona o registru birača (Narodne novine, br. 144/12, 105/15) zahtjevi za privremeni upis birača podnose se uredima državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.

     Podsjećamo da je Republika Hrvatska prilikom donošenja Zakona o registru birača napravila veliki iskorak u poštivanju ljudskih prava omogućujući glasovanje osobama lišenih poslovne sposobnosti. Stoga obavještavamo korisnike i udomiteljske obitelji o njihovoj mogućnosti glasovanja i postupku privremenog upisa te apeliramo na nužnost pružanja pomoći i podrške udomiteljske obitelji korisnicima u podnošenju zahtjeva za privremeni upis birača ili za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.  

     U skladu s time skrbnici se upućuju da provjere da li su osobe upisane u registar birača prema mjestu prebivališta koji je dostupan na stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr). Ukoliko utvrdite da određene osobe lišene poslovne sposobnosti nisu upisane u Registar ili su upisani podaci neispravni ili nepotpuni, potrebno je nadležnom uredu državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak najkasnije 10 dana prije održavanja izbora.  

     Još jednom naglašavamo kako je mogućnost sudjelovanja svih korisnika usluge smještaja starijih od 18 godina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor od iznimnog značaja za svakog od njih te Vas stoga molimo za žurno postupanje po ovoj obavijesti.“  

S poštovanjem,     

Ravnateljica, Kristina Frtalić

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.