• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Završni sastanak udomitelja i članova projektnog tima u sklopu projekta Udomitelj = obitelj za nenasilje

Završnim sastankom udomitelja i članova projektnog tima obilježen završetak projekta Udomitelj=obitelj za nenasilje 

 

Krajem mjeseca rujna završio je jednogodišnji projekt Udomitelj=obitelj za nenasilje koji se provodio u Koprivničko-križevačkoj županiji. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo socijalne politike i mladih, a provodili su ga Udruženje „Djeca prva“ iz Zagreba, kao nositelj projekta i Centar za socijalnu skrb Križevci, kao partner.

Svrha projekta bila je prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima, kroz pružanje direktne podrške udomiteljima usmjerene osnaživanju, stjecanju znanja i unapređenju vještina nenasilnih metoda odgoja. Središnje aktivnosti projekta bile su radionice za udomitelje za djecu i mlade te javne tribine namijenjene senzibilizaciji  stručne i šire javnosti o potrebama i pravima djece na život bez nasilja te promociji udomiteljstva kao poželjnog oblika alternativne skrbi i sigurnog okruženje za rast i razvoj djece i mladih.

U okviru projekta održano je dvanaest radionica za udomitelje i tri javne tribine: u Križevcima te općinama Kalnik i Sveti Ivan Žabno. Završetak projekta obilježen je 29. rujna 2016. godine u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima održavanjem završnog sastanka udomitelja za djecu i mlade, polaznika radionica i članova projektnog tima. Udomiteljima su podijeljene potvrde o sudjelovanju, a sudionici su se kroz fotografije prisjetili održanih javnih tribina, na kojima su pored stručnjaka iz različitih područja sudjelovali i sami udomitelji.

Sudionici završnog sastanka izrazili su zadovoljstvo ostvarenim aktivnostima te se složili kako je kontinuirana podrška udomiteljima ali i djeci o kojoj udomitelji skrbe te njihovim biološkim obiteljima vrlo važna i potrebna zbog unapređenja kvalitete života i osiguravanja dobrobiti i najboljeg interesa svakog djeteta. 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.