• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Udruga HERA i Centar za socijalnu skrb Križevci potpisali sporazum o suradnji

Udruga “HERA“  i Centar za socijalnu skrb Križevci potpisali sporazum o suradnji

 

Križevci, 17.10.2016. – u ponedjeljak 17.10. u Centru za socijalnu skrb Križevci održano je potpisivanje Sporazuma o suradnji između “HERE“  i Centra za socijalnu skrb Križevci.

Sporazum je nastao u sklopu projekta “Aktivno protiv nasilja“ kojeg provodi Udruga “HERA“  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Križevci, a financiran je od strane Grada Križevci.

Cilj projekta je unaprijeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji i njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje uspostavljanja mreže suradnje i partnerstava sa institucionalnim pružateljima usluga u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja.

Sporazum  o suradnji  uređuje i određuje načela suradnje i partnerstva, a  potpisan je   s ciljem umrežavanja organizacije civilnoga društva s institucionalnim pružateljem socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja, radi  zaštite i poštivanja ljudskih prava, podupiranja vrijednosti nenasilja, prava na jednako postupanje, javno djelovanje u svrhu poboljšanja položaja marginaliziranih grupa i pojedinaca, prevenciju diskriminacije i svih oblika nasilja te razvijanja partnerskog odnosa i suradnje između HERE i  Centra  u smislu kvalitetnijeg djelovanja.

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.