• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Održan partnerski sastanak projekta „Nisi sama“- unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja

U petak 25. ožujka 2022.godine u Maloj Vijećnici grada Križevaca održan je partnerski sastanak u sklopu programa  “NISI SAMA“ – unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja”.  Nositelj Programa je Udruga Hera Križevci, a program se provodi u partnerstvu sa Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Picture9

Program je usmjeren na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrške, radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i drugih socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene, u riziku od siromaštva).

Opći cilj programa:

  • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

Specifični ciljevi programa:

  • razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.