• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Novosti

Novosti (114)

Ponedjeljak, 23.veljače 2015 godine

Dana 23.veljače 2015.godine u maloj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima održana je Kick off konferencija projekta „Zajedno za mame“ koji se provodi u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije. Na Kick off konferenciji predstavljene su partnerske organizacije, ciljevi i plan aktivnosti projekta “Zajedno za mame”, te njegova važnost za lokalnu zajednicu.

Dana 19.02.2020.godine održan je radni sastanak djelatnika Odjela za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Križevci sa predstavnicima predškolskih ustanova u svrhu unapređenja međuresorske suradnje.

Raspravljalo se o izazovima na koje u radu nailaze predškolske ustanove kao i pravovremenom obavještavanju Centra za socijalnu skrb ukoliko se primijete rizični faktori kod djece polaznika predškolskih programa, a isto tako i rizici kod roditelja djece.

Isto tako sa predstavnicima vrtića se raspravljalo o konkretnim aktualnim slučajevima u vezi odnosa u obiteljima djece koja pohađaju vrtiće te su isti podrobnije upoznati s određenim obiteljskim situacijama u svrhu ispravnog postupanja prema djeci.

Zaključak sastanka je da je ovakav vid suradnje vrlo produktivan, te je iskazana inicijativa svih prisutnih da se sastanci održavaju redovito, najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Objavljeno u Novosti
Ponedjeljak, 27 Siječanj 2020 14:02

Odobren projekt "Aktivno starenje II"

Napisao/la

Predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci Petar Gatarić potpisao je dana 10.01.2020. godine ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Aktivno starenje II – pomoć starijim osobama u svakodnevnim životnim potrebama“. Odobren je iznos od 120.000,00 kuna od stane  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  te traje do 30.11.2020.

Projekt, kao jedan od glavnih problema definira nedovoljnu dostupnost socijalnih usluga za starije.  Starije osobe su u najvećem riziku od socijalne isključenosti te je za njih potrebno kontinuirano planirati i razvijati socijalne usluge u lokalnoj zajednici, upravo kako bi se smanjio taj rizik i postigao jedan od ključnih rezultata projekta. 

Kako bismo im unaprijedili kvalitetu života i omogućili zadovoljavanje njihovih potreba za odlazak na njima važna mjesta (npr. odlazak liječniku, u crkvu, u posjet rodbini, odlazak u policijsku postaju, u ljekarnu, nabavu živežnih namirnica, rješavanja administrativnih stvari u gradu) koje ne mogu zadovoljiti korištenjem javnog prijevoza i/ili tu uslugu im ne mogu osigurati članovi obitelji, ovim projektom planiramo im omogućiti uslugu besplatnog prijevoza.

Partneri na projektu su Grad Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci.

Objavljeno u Novosti

Dana 12.prosinca 2019.godine KTC Križevci je povodom božićnih i novogodišnjih blagdana donirao paketima socijalno ugrožene obitelji s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci.

Donirano je 40 paketa sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, vrijednost paketa je 500 kuna. Zahvaljujemo tvrtki KTC Križevci što je i ove godine pokazala socijalnu osjetljivost te se uključila u pomaganje najugroženijima.

Objavljeno u Novosti

Dana 21.11.2019.godine održan je radni sastanak djelatnika Odjela za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Križevci sa predstavnicima Policijske postaje Križevci u svrhu unapređenja međuresorske suradnje.

Od strane PP Križevci sastanku je nazočio načelnik Ivan Pukec, pomoćnik načelnika za kriminalističku policiju Nikola Hasan te policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju Andreja Pleše Sokač, a od strane Czss Križevci ravnateljica Sanja Jakopović te djelatnice Odjela za djecu, mlade i obitelj.

Raspravljalo se o problematici te zajedničkim izazovima i postupanjima preprate korisnika u ustanove socijalne skrbi, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te postupanjima vezano za azilante i djecu bez pratnje.

Također se raspravljalo o aktualnim postupanjima u oba resora u svrhu obiteljko-pravne i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika.

Objavljeno u Novosti

Dana 22.10.2019.godine u sklopu projektnih aktivnosti Programa "Zajedno za djecu", Centra za socijalnu skrb Križevci kao partnera  i Udruženja "Djeca prva" iz Zagreba kao nositelja programa održana su predavanja za učitelje i nastavnike u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima na temu "Podrška djeci iz udomiteljskih obitelji u odgojno-obrazovnom procesu“ , kako bi se ukazalo na specifične potrebe djece smještene u udomiteljskim obiteljima, s ciljem unaprjeđenja njihovih obrazovnih mogućnosti te većih šansi za kvalitetniji i uspješniji život.

Tijekom predavanja raspravljalo se o emocionalnim, ponašajnim i razvojnim poteškoćama djece u udomiteljskoj skrbi, razvoju privrženosti te pristupu učenicima iz udomiteljske skrbi, pomoći prilikom dolaska u razred i uklapanja u novu školsku sredinu.

Učitelji i nastavnici su dobili nova znanja kako bi mogli pružiti adekvatnu podršku učenicima iz udomiteljskih obitelji prilikom adaptacije u novu školsku sredinu, te kroz bolje razumijevanje psihosocijalnih i emocionalnih potreba djece, doprinijeti njihovoj prilagodbi kao i prevenciji daljnjih progresija problema u ponašanju.

Objavljeno u Novosti

Dana 17.10.2019.godine održano je predavanje za udomitelje za odrasle osobe na temu palijativne skrbi koje je održala koordinatorica za palijativnu skrb u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije gđa. Marina Međimorec, bacc.med.tech.

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih, uznapredovalih bolesti. Cilj palijativne skrbi je ublažavanje boli i ostalih simptoma koji uzrokuju patnju bilo tjelesnu, psihološku, socijalnu ili duhovnu.

S obzirom da na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb postoji veći broj udomitelja za odrasle osobe koji se svakodnevno susreću s potrebama smještenih korisnika u okviru palijativne skrbi, Centar za socijalnu skrb Križevci je u suradnji sa Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije detektirao potrebu i organizirao predavanje za udomitelje.

Cilj predavanja je bio upoznavanje udomitelja sa palijativnom skrbi, ciljevima i metodama palijativne skrbi, edukacijom o podršci članovima obitelji korisnika, ulogama ostalih nositelja palijativne skrbi kao što su ambulante obiteljske medicine, patronažne zdravstvene službe, bolnice, Centri za socijalnu skrb itd, te ulogom koordinatora palijativne skrbi i Centra za socijalnu skrb u pružanju podrške udomiteljima.

Objavljeno u Novosti

U danima kada se obilježava Dječji tjedan, 11.10.2019.godine u prostoru Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima, održalo se druženje udomiteljskih obitelji s predstavnicima lokalne zajednice i medija „I ti si dio podrške! – Zajedno za djecu“ u organizaciji Udruženja „Djeca prva“.

Program „Zajedno za djecu“ Udruženje „Djeca prva“ provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. To je program podrške udomiteljima u području udomiteljstva za djecu, a temelj mu je zaštita prava, dobrobiti i najboljeg interesa svakog djeteta. Njime se naglašava važnost usklađenosti cijele zajednice, svih njenih članova, kako bi se djeci u udomiteljskoj skrbi osigurali uvjeti za kvalitetan život i zdrav psihosocijalni razvoj. U skladu s time, aktivnosti programa nisu usmjerene samo na udomiteljske obitelji nego i na stručnjake u javnim institucijama te široj javnosti.

Čestitke na uspješno provedenom programu i podršku Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije iskazali su pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Partner u programu “Zajedno za djecu” je Centar za socijalnu skrb Križevci pa je o podršci udomiteljima govorila ravnateljica Sanja Jakopović, a zatim su udomitelji predstavili iskustva vlastitog rada s djecom. Mnogi od njih već se niz godina bave udomiteljstvom.

O udomiteljskim iskustvima govorila je Delfa Benković koja se 16 godina bavi udomiteljstvom, sudjelovala je u školovanju 5-tero djece od prvog razreda osnovne pa do završetka srednje škole.
“Mi ne kuhamo samo, peremo i peglamo, mi stalno idemo u školu.
Posao udomitelja je da djeca završe školu, imaju svoj posao i da budu pozitivni ljudi” – kazala je udomiteljica Delfa.

Marija Babić iz Križevaca udomiteljstvom se bavi već 49 godina. Ima zaista bogato iskustvo. Udomljenu djecu, a njih je bilo čak 36-tero, voli kao svoju vlastitu:

“Vraćaju mi se kao odrasli ljudi, imaju svoje obitelji, ali zovu me, pitaju uvijek kako sam, čestitaju rođendan, dođu me pogledati. Teško se rastati od njih” – iznijela je svoje iskustvo Marija Babić.
Udomiteljice su zahvalile djelatnicima Centra za socijalnu skrb Križevci na potpori i savjetima te Udruženju “Djeca prva” na edukaciji koja im pomaže da budu još bolje u ophođenju s djecom.

Dubravka Čordašev iz Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece predložila je da se u Križevcima osnuje udruga, a zatim su udomiteljima uručene potvrde o sudjelovanju u programu “Zajedno za djecu”.
Održan je i prigodan glazbeno-scenski program.

Objavljeno u Novosti

U sklopu projektnih aktivnosti Programa "Zajedno za djecu", Centra za socijalnu skrb Križevci kao partnera programa  i Udruženja "Djeca prva" iz Zagreba kao nositelja program održana su predavanja za učitelje i nastavnike u Osnovnoj školi "Grigor Vitez" iz Sv. Ivana Žabno i Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Križevcima na temu "Podrška djeci iz udomiteljskih obitelji u odgojno-obrazovnom procesu.

Objavljeno u Novosti

hera 20190531 133359

U petak 31. svibnja, udruga “Hera” Križevci je održala  sastanak sa predstavnicima/ama Policijske postaje Križevci te Centra za socijalnu skrb Križevci.

Cilj sastanka bio je upoznati sudionike/ce sa uslugama koje HERA pruža  na području Koprivničko-križevačke  županije žrtvama i svjedocima kaznenih djela, posebno žrtava kaznenih djela i   prekršaja nasilja u obitelji kao i unaprijediti postojeću suradnju između Policijske postaje Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci. Također u prostorijama Policijske postaje Križevci postavljen je  i Info pult s letcima namijenjenim informiranju  žrtava o pravima te pružanju savjetodavne, psihološke  te pravne pomoći i podrške.

Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar Slavonski brod; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa.

Objavljeno u Novosti

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         K R I Ž E V C I

KLASA: 131-01/19-01/11

URBROJ: 2137-92-01/01-19-2

Križevci, 22. svibnja 2019.godine

Na temelju Zakona o tržištu rada ( Nar.nov., 118/18), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., ravnateljica objavljuje:

                                                         JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u                     Centru za socijalnu skrb Križevci u 2019. godini

 

U cilju korištenja mjere „Od mjere do karijere“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Križevcima, Centar za socijalnu skrb Križevci iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita u skladu s čl. 215. i 216. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se po stručnim cjelinama Centra za socijalnu skrb Križevci za sljedeće radno mjesto:

  1. Socijalni radnik - 1 polaznik

UVJETI:

Završen sveučilišni studij socijalnog rada smjer magistar/ra socijalnog rada (VSS)

POSEBNI UVJETI:

-          aktivno znanje rada na osobnom računalu – MS Office

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa pod uvjetom da:

-          je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, u dobi do 30 godina starosti i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

-          bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po osnovi tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Nar. nov., 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenog Zakona.

Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ice zahtjeva.

Izabrani polaznici nisu radnici Centra za socijalnu skrb Križevci, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatima/ kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime, i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu podnositelji/ice su dužni priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)

-          dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO o osobnim podacima i podacima o radnom stažu)

-          životopis (vlastoručno potpisan)

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Križevci.

                                                                                                     Ravnateljica:

Sanja Jakopović, dipl. soc. rad.

Objavljeno u Novosti
Stranica 3 od 9

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.